Windykacja dla firm to usługa, którą kierujemy do przedsiębiorców działających na terenie całego kraju. Odzyskujemy należności niezależnie od wysokości i ilości, na każdym etapie postępowania windykacyjnego. Windykacja B2B to usługa z której mogą skorzystać przedsiębiorcy reprezentujący każdą branżę, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności.

Klientów poszukujących skutecznej firmy windykacyjnej zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą oraz tym, jak działamy. Na tle branżowej konkurencji wyróżnia nas przede wszystkim skuteczność, indywidualne podejście do klienta oraz wykorzystywanie sprawdzonych metod windykowania należności bez uciekania się wyłącznie do systemów windykacji online oraz rozwiązań samoobsługowych, które ze względu na swoją architekturę nie są w stanie zapewnić doboru metod windykacji adekwatnie do bieżącej sytuacji oraz relacji pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem.

Windykacja dla firm

W ramach usługi windykacji dla firm odzyskujemy należności niezależnie od wysokości i ilości. Mogą to być zarówno wierzytelności wynikające z jednej nieopłaconej faktury, jak również kilku. Obsługujemy wszystkie branże. Jesteśmy w stanie zapewnić fachową i rzetelną pomoc na każdym etapie procesu windykacyjnego

Specjalizujemy się również w obsłudze windykacji polubownych. Wszystkie działania podejmujemy z zachowaniem szacunku dla wierzyciela i dłużnika, co w wielu przypadkach umożliwia kontynuowanie współpracy między podmiotami gospodarczymi lub jej wznowienie na nowych zasadach. Pod tym względem prowadzona przez MAX INKASSO windykacja B2B znacząco różni się od obsługi przez zautomatyzowane systemy windykacji należności, które nie uwzględniają czynnika ludzkiego oraz dotychczasowych relacji między aktualnym wierzycielem i dłużnikiem.

Dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania windykacyjnego

Skuteczna windykacja B2B wymaga odpowiednich dokumentów. Jako wierzyciel powinni Państwo dysponować następującymi dokumentami:

W przypadku, kiedy wierzyciel nie dysponuje żadnymi dokumentami potwierdzającymi realizację usługi lub zamówienia konieczne są zeznania świadków mogących potwierdzić taką okoliczność.

Zasięg działania

Działamy na terenie całego kraju obsługując przedsiębiorstwa niezależnie od formy prawnej oraz rozmiaru firmy. W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu.