Przygotowana likwidacja to usługa, która pozwala na sprzedaż zadłużonego przedsiębiorstwa wskazanemu we wniosku nabywcy. Procedura przygotowanej likwidacji pozwala uniknąć przeprowadzenia tradycyjnego postępowania upadłościowego, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy, a przede wszystkim zapewnia dotychczasowemu zarządowi ochronę przed odpowiedzialnością karną, cywilną i podatkową.

To, co odróżnia procedurę przygotowanej likwidacji do tradycyjnego postępowania upadłościowego to fakt, iż poddane procedurze przedsiębiorstwo nie ulega likwidacji w sensie prawnym. Co więcej, spółka może dalej funkcjonować, ale pod rządami nowego właściciela i zarządu, ale w oparciu o dotychczasowe zasoby. Co bardzo ważne, w wyniku poprawnie przeprowadzonego postępowania spółka pozbywa się przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W praktyce działanie to ma na celu ochronę byłego zarządu zadłużonego i niewypłacalnego podmiotu przed przykrymi skutkami nie złożenia na czas wniosku o ogłoszenie upadłości, utrzymanie miejsc pracy oraz wypracowanej przez lata renomy, na bazie której przedsiębiorstwo może dalej funkcjonować, a odpowiednio zarządzane przynosić zyski.

Korzyści z przygotowanej likwidacji

Procedura przygotowanej likwidacji wiąże się z licznymi korzyściami dla zadłużonego przedsiębiorstwa. Wśród najważniejszych można wymienićusunięcie przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, bądź zapobieżenie wystąpienia takich przesłanek:

Przygotowana likwidacja spółki – kompleksowa obsługa postępowania upadłościowego

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom bieżącego rynku firma windykacyjna MAX INKASSO oferuje kompleksową obsługę postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego na zasadach przygotowanej likwidacji. Naszym klientom zapewniamy doradztwo na każdym etapie postępowania – od projektu przygotowanej likwidacji, po finalizację postępowania i przejęcie przedsiębiorstwa.

Nasze usługi kierujemy do zadłużonych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych z terenu całego kraju. Działamy szybko i kompleksowo, z zachowaniem etyki oraz poszanowaniem zasad postępowania obowiązujących w danej branży. Obsługujemy podmioty niezależnie od branż, każdorazowo zapewniając indywidulane podejście i fachową analizę stanu bieżącego.

Zachęcamy do kontaktu. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i pomogą zweryfikować adekwatności proponowanej procedury w bieżącej sytuacji Państwa spółki.