Ściąganie długów to usługa, którą kierujemy przede wszystkim do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Zapewniamy rzetelną i kompleksową obsługę procesu windykacji niezależnie od tego, na jakim etapie znajduje się sprawa. Świadczoną usługę rozliczamy na zasadzie opłaty prowizyjnej od faktycznie wyegzekwowanych środków, co ogranicza obciążenie finansowe wierzyciela do absolutnego minimum.

Każda osoba fizyczna może zostać wierzycielem innej osoby fizycznej, a nawet podmiotu gospodarczego. Skuteczne ściąganie długów w tym przypadku może być bardzo trudne, zwłaszcza jeśli nie dysponujemy wcześniejszymi doświadczeniami, na podstawie których moglibyśmy efektywnie zawiadywać procesem windykacji należności. Na szczęście z pomocą przychodzi nam profesjonalna firma windykacyjna- MAX INKASSO Sp. z o.o., która rozpozna sprawę i podejmie odpowiednie kroki w celu skutecznego ściągania długu.

MAX INKASSO – profesjonalna windykacja należności

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów prywatnych oferujemy kompleksowe ściąganie należności od dłużników będących osobami fizycznymi oraz od firm. Specjalizujemy się w windykacji polubownej, jednocześnie zapewniając pomoc niezależnie od etapu, na jakim obecnie znajduje się sprawa skierowana do sądu:

Wszystkie działania podejmujemy z zachowaniem szacunku dla wierzyciela i dłużnika. Na tle konkurencji wyróżnia nas przede wszystkim skuteczność. Indywidualne podejście do każdej sprawy, pozwala na skutecznie dobieranie i dopasowywanie metod działania do faktycznej sytuacji dłużnika i skali problemu.

Windykacja długów – gdzie świadczymy nasze usługi?

Ściąganie należności to usługa, którą kierujemy do osób fizycznych z terenu całego kraju, niezależnie od tego, czy zadłużenie powstało po stronie innej osoby fizycznej, czy też podmiotu gospodarczego. W przeciwieństwie do branżowej konkurencji pozostajemy w stałym kontakcie z wierzycielem, którego na bieżąco informujemy o podejmowanych działaniach mających na celu windykację długu.

Pomagamy w odzyskaniu należności z tytułu wynajmu nieruchomości, umów kupna-sprzedaży, a także zwrotów należnych z tytułu reklamacji zakupionych towarów i usług. Nasze działania opieramy na etyce i profesjonalizmie, dzięki czemu możemy się poszczycić wysoką skutecznością ściągalności długów i to już na etapie polubownej windykacji należności, którą prowadzimy konsekwentnie i z użyciem odpowiednich mechanizmów psychologicznych.

Osoby zainteresowane powierzeniem nam windykacji długu zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy w wyborze najbardziej efektywnego planu postępowania.