Usługę czyszczenia bilansów kierujemy do klientów biznesowych, firm rozliczających się w oparciu o zasady pełnej księgowości, które chciałyby poprawić wynik finansowy przedsiębiorstwa, jednocześnie zbywając wierzytelności i odzyskując płynność finansową.

Obowiązek tworzenia odpisów aktualizujących należności wynika z nadrzędnych zasad rachunkowości. Podmioty zobowiązane na mocy Ustawy o Rachunkowości do utworzenia odpisów aktualizujących należności muszą liczyć się z tym, że ww. odpisy mogą rzutować na wynik finansowy przedsiębiorstwa, jednocześnie obniżając jego atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów lub zmniejszając jego zdolność do pozyskiwania środków z zewnątrz na finansowanie inwestycji. Żeby temu zapobiec przedsiębiorstwo może skorzystać z usługi czyszczenia bilansów, która w ujęciu ogólnym polega na sprzedaży dla MAX INKASSO wierzytelności, na które utworzono odpisy aktualizujące.

Odkupimy odpisy aktualizujące należności, przywrócimy płynność finansową Twojej firmy i podniesiemy jej atrakcyjność w oczach inwestorów.

Usługa czyszczenia bilansów to alternatywa dla windykacji należności, z której mogą skorzystać podmioty rozliczające się w oparciu o zasady pełnej księgowości, pod warunkiem że już mają utworzone odpisy aktualizacyjne na nieściągnięte należności lub zamierzają takie utworzyć. W ramach usługi proponujemy możliwość odkupienia odpisów, co w konsekwencji prowadzi do zbycia zadłużenia firmy przy jednoczesnej poprawie jej wyniku finansowego.

Warunki odkupienia odpisów aktualizujących negocjujemy indywidualnie z osobami decydującym w firmie, uzależniając cenę zakupu od czynników takich, jak ogólna wartość odpisów na nieściągnięte należności, prawdopodobieństwa wyegzekwowania odkupionych długów oraz liczby dłużników.

Zasięg oferty

Działamy na terenie całego kraju, oferując profesjonalną i rzetelną wycenę odpisów aktualizujących należności. Współpracujemy z podmiotami gospodarczymi niezależnie od formy prawnej, gwarantując skuteczne czyszczenie bilansów firmy z zachowaniem opłacalności działania dla obydwu stron transakcji. Przy wycenie kierujemy się przejrzystymi i czytelnymi kryteriami analitycznymi, informując wierzycieli o wszystkich czynnikach mających wpływ na finalną wartość zakupu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.