Jakie korzyści wynikają ze współpracy z firmą windykacyjną?

Problem nieuregulowanych faktur staje się udziałem coraz większego odsetka przedsiębiorstw w Polsce. W obliczu rosnących wierzytelności przedsiębiorcy zadłużają się w celu odzyskania płynności finansowej lub pozyskania środków niezbędnych na zakup surowców do utrzymania produkcji. Niestety, coraz częściej spotykamy się z przypadkami, w których problem wierzytelności wynika nie tylko z nieterminowego opłacania faktur przez klientów i kontrahentów, ale również z chęci uniknięcia spłaty zobowiązań. W szczególności w tym drugim przypadku warto zwrócić się po pomoc do firmy windykacyjnej. Firma windykacyjna dysponuje szerokim wachlarzem narzędzi do egzekwowania należności od dłużników, a w sytuacji, w której potrzebujemy pieniędzy „na już” może nam zaoferować odkupienie od nas długu, o ile oczywiście wierzytelność kwalifikuje się do nabycia.

Jakie korzyści wynikają ze współpracy z dobrą firmą windykacyjną?

Zarówno z perspektywy wierzyciela, jak i dłużnika współpraca z firmą windykacyjną wiąże się z licznymi korzyściami. Przede wszystkim pozwala uniknąć długotrwałego i kosztownego procesu sądowego oraz niezbyt przyjemnej interwencji komornika. Dodatkowym plusem współpracy z firmą windykacyjną jest możliwość systematycznego uwalniania środków finansowych w wyniku spłaty zadłużenia na obopólnie zaakceptowanych przez wierzyciela i dłużnika warunkach. Dlaczego jeszcze warto skorzystać z pomocy firmy windykacyjnej?

Powszechnie uważa się, że kontynuacja współpracy z dłużnikiem po wyegzekwowaniu wierzytelności jest niemożliwa. Praktyka pokazuje, że umiejętnie prowadzone negocjacje między stronami oraz zawarcie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem na drodze polubownej umożliwia dalszą współpracę biznesową, jednocześnie stwarzając przestrzeń do określenia jej nowych warunków, co pozwala uniknąć problemu wierzytelności w późniejszym czasie.

Pozostałe korzyści dla wierzyciela

Decydując się na współpracę z renomowaną firmą windykacyjną możemy dodatkowo liczyć na:

  • profesjonalną obsługę, o którą zadba wykwalifikowany i doświadczony personel – w praktyce oznacza to, że proces egzekwowania wierzytelności nie będzie angażował naszych pracowników, którzy będą się mogli skupić na swoich obowiązkach zawodowych;
  • skuteczność, jaką zapewni odpowiednie przygotowanie pracowników firmy windykacyjnej – wiedza i doświadczenie pracowników firmy windykacyjnej pozwala im działać szybko i skutecznie, na skuteczność egzekwowania wierzytelności wpływa również fakt, iż pracownicy firmy windykacyjnej nie są uwikłani w relacje biznesowe z dłużnikiem oraz jego pracownikami;
  • korzyści wizerunkowe, jakie wynikają z możliwości zachowania przez wierzyciela odpowiedniego dystansu – wierzyciel dochodzący swoich należności bywa postrzegany przez innych kontrahentów oraz potencjalnych klientów w sposób negatywny, współpraca z firmą windykacyjną pozwala na odsunięcie negatywnych emocji od firmy wierzyciela i przekierowanie ich na windykatora.