Jak wygląda odzyskiwanie długów od osób fizycznych?

Odzyskiwanie długów od osób fizycznych budzi sporo kontrowersji, w szczególności ze względu na skuteczność podejmowanych działań oraz prawdopodobieństwo odzyskania pełnej należności. Zdaniem niektórych skuteczne odzyskiwanie długów od osób fizycznych to mit, zwłaszcza jeśli firmy i klienta nie wiąże żadna umowa, na podstawie której można podjąć określone kroki prawne zmierzające do odzyskania wierzytelności. W praktyce sprawa nie jest aż tak beznadziejna. Istnieją bowiem sprawdzone sposoby i narzędzia, przy pomocy których możemy dochodzić naszych praw, w tym zobowiązań na wykonane usługi i dostarczone towary.

Windykacja długów od osób fizycznych

Odzyskiwanie długów od osób fizycznych może być procesem czasochłonnym i wypalającym finanse firmy. Dlaczego? Ponieważ osoby fizyczne często nie poczuwają się do obowiązku uregulowania swoich długów, licząc na ich przeterminowanie. Często przestają odbierać telefony i wezwania do zapłaty, co praktycznie uniemożliwia skontaktowanie się z nimi w celu ustalenia planu spłaty długu. Na szczęście przedsiębiorcy borykający się z nierzetelnymi klientami mogą liczyć na pomoc podmiotów zewnętrznych – firm specjalizujących się w windykacji długów od osób prywatnych. Firmy te dysponują procedurami i narzędziami, dzięki którym działania windykacyjne nabierają rozpędu, a szanse na odzyskanie wierzytelności w całości znacząco rosną. Oczywiście, w całym procesie bardzo ważne jest zachowanie postawy proklienckiej. Firma windykacyjna jako pośrednik w procesie windykacji należności nie może wpływać na wizerunek firmy, w imieniu której działa. Dlatego też bardzo ważne jest załatwienie sprawy w sposób polubowny i to z zachowaniem procedur, dzięki którym nie ucierpi renoma firmy oraz zaufanie, jakim obdarzają ją klienci.

Proces windykacji należności przy pomocy firmy pośredniczącej

Jak wygląda proces odzyskiwania długów od osób fizycznych przy pomocy firmy pośredniczącej? Firmy windykacyjne dysponują szerokim wachlarzem narzędzi służących do nawiązania kontaktu z dłużnikiem – od wiadomości tekstowych w formie e-maili lub tradycyjnych listów, aż po rozmowy telefoniczne. To prawda, pracownik firmy również może się skontaktować z dłużnikiem, ale najczęściej nie cieszy się takim autorytetem, jak pracownik firmy windykacyjnej. Dodatkowo istnieje ryzyko, iż kolejna próba nawiązania kontaktu telefonicznego zakończy się niepowodzeniem.

W pierwszej kolejności firma będzie się starała doprowadzić do polubownego zakończenia sprawy. Warto jednak pamiętać o tym, że w zanadrzu mamy również możliwość skorzystania z postępowania sądowego. Postępowanie sądowe jest jednak w tym przypadku ostatecznością, gdyż może wpłynąć negatywnie na wizerunek firmy. Dlatego jeśli to tylko możliwe firma windykacyjna będzie dążyła do odzyskania należności bez angażowania w sprawę organów państwowych.

Jak zwiększyć nasze szanse na zwrot długu?

Podstawowym błędem wielu firm jest zbyt długie oczekiwanie na spłatę należności. Stały monitoring należności pozwala szybko wychwycić potencjalne długi i znacząco zwiększa nasze szanse na ich odzyskanie, często nawet bez pomocy firmy windykacyjnej.