Jak przebiega wykup długu przez firmę windykacyjną?

Sprzedaż długu to szybki i skuteczny sposób na przywrócenie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Z tej możliwości szczególnie chętnie korzystają firmy, które nie spodziewają się szybkiej spłaty należności, a nie mogą sobie pozwolić na zamrożenie aktywów na zbyt długi okres czasu. Jak przebiega wykup długu przez firmę windykacyjną? Ile możemy na tym stracić?

Czym jest sprzedaż wierzytelności?

Sprzedaż wierzytelności to coraz częściej wybierana przez przedsiębiorców alternatywa dla windykacji. Usługa polega na przeniesieniu długów ze zbywcy na nabywcę. Cesja wierzytelności odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy wierzycielem, a nabywcą (cedentem a cesjonariuszem). Przedmiotem umowy jest wierzytelność wymagalna lub wierzytelność, której termin płatności już upłynął. Prawo wierzyciela do sprzedaży wierzytelności osobie trzeciej wynika z art. 509 Kodeksu cywilnego mówiącego, że istnieje możliwość zmiany wierzyciela bez zgody dłużnika. W wyniku cesji wierzytelności dłużnik, który ma obowiązek spłacić dług musi spełnić świadczenie, ale spłacając dług osobie trzeciej, cesjonariuszowi

Kiedy warto wybrać wykup długu przez firmę windykacyjną?

Opłacalność sprzedaży wierzytelności to w dużej mierze kwestia względna – to, co zdaniem jednego przedsiębiorcy jest działaniem zupełnie nieopłacalnym, w rozumieniu drugiego może być najlepszym wyjściem z sytuacji. Obiektywnie można stwierdzić, że sprzedaż wierzytelności opłaca się przedsiębiorcy w szczególności wtedy, gdy:

  • natychmiastowy zastrzyk gotówki jest niezbędny do przywrócenia płynności finansowej firmy czy realizacji istotnej z perspektywy jej dalszego rozwoju inwestycji,
  • sprzedaż długu/długów faktycznie ratuje przedsiębiorstwo przed upadłością,
  • dłużnik jest niewypłacalny lub ogłosił upadłość,
  • wierzytelność jest przedawniona,
  • egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna.

Kiedy natomiast nie opłaca się sprzedawać długów?

Korzystniejszą z perspektywy wierzyciela alternatywą prawie zawsze jest windykacja należności – dotyczy to oczywiście sytuacji niewymienionych powyżej. Kiedy więc powinniśmy się dwa razy zastanowić, zanim zdecydujemy się sprzedać dług?

Windykacja jest opłacalna w sytuacji, kiedy:

  • wierzytelność nie jest przedawniona, ale niewygasła,
  • posiadamy dokumenty potwierdzające powstanie długu,
  • możemy obciążyć dłużnika kosztami windykacji.

Kiedy nie można sprzedać wierzytelności?

Są sytuacje, w których wierzytelność nie może zostać sprzedana. Wynika to m.in. z zapisu o zakazie cesji wierzytelności w umowie zawartej między dłużnikiem a wierzycielem. Wówczas jedyną drogą dochodzenia należnych nam pieniędzy jest windykacja, którą możemy prowadzić w sposób polubowny lub kierując sprawę na drogę postępowania sądowego. Inną sytuacją, w której windykacja wierzytelności jest niemożliwa jest brak popytu na dany dług.

Dług możemy sprzedać firmie windykacyjnej, która specjalizuje się w handlu długami – tego typu podmioty często potrafią odzyskać pieniądze od dłużników, od których zwykły przedsiębiorca nie jest w stanie wyegzekwować nawet złotówki – lub innemu przedsiębiorcy. Długami bywają zainteresowani przedsiębiorcy, którzy chcą dokonać kompensaty rozliczeń.