Czym jest firma windykacyjna?

Firma windykacyjna to podmiot specjalizujący się w windykacji długów, a więc ich odzyskiwaniu. Odzyskiwanie długów nie kojarzy się nam najlepiej, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę przykłady z kinematografii. W praktyce jednak działania firmy windykacyjnej dalekie są od pozbawienia dłużnika środków do życia, jego poniżania czy zastraszania. Firma windykacyjna dysponuje wachlarzem narzędzi pozwalający dłużnikowi na spłatę zadłużenia w sposób uwzględniający jego faktyczne możliwości finansowe.

Czy  firmy windykacyjne zawsze ta działały?

Pierwotne doświadczenia firm oraz osób fizycznych mogą znacząco różnić się od współczesnego modelu odzyskiwania długów. Na przestrzeni ostatnich dekad model ten znacząco się zmienił, co przełożyło się na większą skuteczność odzyskiwania długów, a w biznesie na możliwość kontynuowania współpracy między podmiotami po spłacie wierzytelności. Na czym polega współczesny model działania firm windykacyjnych?

Obecnie sądzi się, że największą skuteczność przynoszą działania polubowne, dzięki którym sprawa nie trafia do sądu, a wierzyciel otrzymuje należne mu pieniądze w ratach lub też dług zwracany jest w innej, uzgodnionej przez strony formie. To pozwala nie tylko ograniczyć koszty związane z windykacją należności, ale przede wszystkim umożliwia realizację postępowania w okolicznościach sprzyjających budowaniu pozytywnego wizerunku firmy. Względy wizerunkowe odgrywają istotną rolę zarówno w przypadku windykacji b2b, jak i b2c. Z drugiej strony doprowadzając do negocjacji między wierzycielem i dłużnikiem i pomagając w określeniu formy spłaty zadłużenia firma windykacyjna kieruje się zasadą jak najwyższej skuteczności swoich działań. Z perspektywy dłużnika przekłada się to na możliwość wynegocjowania naprawdę korzystnych warunków spłaty zadłużenia, przy jednoczesnym zachowaniu aktualnego standardu życia

Dla kogo pracuje firma windykacyjna?

Firma windykacyjna oferuje swoje usługi wierzycielom, a więc podmiotom oraz osobom fizycznym, które mają problem z odzyskaniem należnych im pieniędzy. Warto przy tym pamiętać, że w kompetencjach firmy windykacyjnej nie leży odzyskiwanie należności z tytułu polis ubezpieczeniowych. Dochodzeniem naszych praw w sytuacji, w której ubezpieczyciel zaniża wysokość odszkodowania lub odmawia jego przyznania specjalizują się zupełnie inne firmy.

Klientami firmy windykacyjnej mogą być przedsiębiorcy, których klienci lub kontrahenci zwlekają z opłatą faktur, banki, wobec których kredytobiorcy nie spłacają kolejnych rat zobowiązań, a także osoby prywatne, w tym pracownicy dochodzący należnych im pieniędzy z tytułu wypłaty wynagrodzeń od nierzetelnych pracodawców. Klientela firmy windykacyjnej jest więc bardzo zróżnicowana. Różnorodne są również sprawy, którymi zajmuje się firma windykacyjna. To wszystko przekłada się na wielość i różnorodność doświadczeń, dzięki którym z każdym kolejnym odzyskanym długiem firma windykacyjna staje się coraz bardziej skuteczna w swoich działaniach.