Czy można odzyskać pieniądze od firmy, która zbankrutowała?

Odzyskanie pieniędzy od przedsiębiorstwa, które zbankrutowało (przypominamy, że w sensie prawnym „firma” to nazwa przedsiębiorstwa), zależy od kilku kwestii:

1. Forma prawna dłużnika- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki osobowe (jawna, komandytowa, partnerska) odpowiadają całym majątkiem swego przedsiębiorstwa a poza tym całym majątkiem wspólników, zatem tu prawdopodobieństwo zaspokojenia wierzyciela jest wyższe niż w przypadku spółek kapitałowych (Sp. z o.o. i S.A), które odpowiadają tylko majątkiem spółki.

2. Sytuacja majątkowa dłużnika. Należy zrobić zgłoszenie wierzytelności i dbać o to, by wierzytelność została umieszczona na liście wierzytelności we właściwej kategorii zaspokajania, która to lista staje się tytułem wykonawczym. Następnie trzeba pilnować syndyka, aby po pierwsze dobrze, czyli nie za tanio, spieniężył majątek, po drugie czy zrobił prawidłowy plan podziału i czy spłacił wierzycieli nie przejadając wszystkiego na koszty postępowania.

3. W przypadku Sp. z o.o. możemy zawsze zastosować art. 299 ksh (czego standardowo kancelarie prawne nie robią i to jest kolejna nasza przewaga konkurencyjna), czyli pozwanie członków zarządu takiej spółki za zbyt późno złożony wniosek o upadłość. Jest to o tyle dolegliwe dla członków zarządu, że ciężar dowodowy spoczywa na nich, a w przypadku wykazania, że wniosek jest spóźniony (przypominam, że to 30 dni od dwóch niezapłaconych faktur), wówczas sąd zasądzi solidarnie obowiązek zapłaty przez takiego członka zarządu wierzytelności, której dłużnikiem jest spółka i wówczas można egzekwować wierzytelność z prywatnego majątku członka zarządu.

W celu szczegółowego omówienia konkretnego przypadku prosimy o kontakt z naszymi ekspertami. +48 68 452 15 00