Czy istnieje „niekonwencjonalne” odzyskiwanie długów?
  • Post comments:0 Komentarzy

Pojęcie „niekonwencjonalnego” odzyskiwania długów odnosi się przede wszystkim do sytuacji, w której dłużnik nie tylko uchyla się do spłaty wierzytelności, ale również ukrywa swój majątek sprawiając, że nawet egzekucja komornicza okazuje się niewykonalna, w konsekwencji czego dochodzi do umorzenia postępowania egzekucyjnego ze względu na bezskuteczność, a my dodatkowo musimy ponieść koszy związane ze zwrotem wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji przez komornika. Powyższe sytuacje dotyczą głównie sektora B2B, co nie zmienia faktu, iż z dłużnikami formalnie ukrywającymi swój majątek możemy się również zetknąć w przypadku osób fizycznych. Czy stwierdzenie przez komornika, że dłużnik nie posiada majątku zamyka sprawę?

Odzyskiwanie należności po umorzeniu postępowania komorniczego

Umorzenie postępowania komorniczego w wielu przypadkach nie zamyka sprawy, zwłaszcza jeśli mamy przesłanki do tego, żeby sądzić, że dłużnik celowo ukrywa swój majątek. W pierwszej kolejności możemy złożyć wniosek o ponowne wszczęcie egzekucji komorniczej. W jakim celu? Chociażby po to, żeby zaangażować innego komornika, który choć w teorii może się wykazać większą skutecznością działania. Oczywiście w większości przypadków złożenie wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji niepoparte dodatkowymi działaniami ze strony wierzyciela niczego nie zmienia. Żeby zwiększyć szanse na odzyskanie długów można zdobyć dodatkowe dane o powiązaniach majątkowych dłużnika. Wskazując komornikowi nieznany dotąd majątek lub źródło dochodu dłużnika zwiększamy nasze szanse na odzyskanie choć części wierzytelności.

Alternatywą dla wszczynania kolejnego postępowania komorniczego może być próba polubownego załatwienia sprawy. Z pozoru działanie takie nie ma sensu, ale… W praktyce może się okazać, że dłużnik ukrywa swój majątek nie tylko przed nami, a wskazanie komornikowi nieznanego dotąd majątku lub źródła jego dochodu może poskutkować lawiną postępowań komorniczych, których dłużnik będzie chciał uniknąć. Wówczas prawdopodobieństwo polubownego załatwienia sprawy po bezskutecznej egzekucji komorniczej jest duże.

Trzecim sposobem jest złożenie do sądu wniosku o wyjawienie majątku dłużnika. W przypadku zatwardziałych kombinatorów działanie to może nie przynieść zamierzonych rezultatów, ale w niektórych przypadkach może poskutkować groźba umieszczenia dłużnika w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego w ramach KRS.

Rola prywatnego detektywa

W sytuacjach, w których zobowiązanie przekracza 200 tys. złotych warto skorzystać z pomocy profesjonalnego detektywa wyspecjalizowanego w sprawach gospodarczych. Doświadczony detektyw może doprowadzić do ujawnienia powiązań majątkowych dłużnika, ponieważ wykracza dalej poza źródła weryfikowane w postępowaniach egzekucyjnych przez komorników. Dodatkowo dysponuje wiedzą i doświadczeniami, które pozwalają mu na weryfikację różnych bardziej i mniej oczywistych sposobów na ukrycie majątku, po jakie sięgają zatwardziali dłużnicy w całym kraju.

Dodaj komentarz