Windykacja należności w praktyce.

Instytucja prawna rei vindicatio, której zadaniem było dążenie do odzyskania rzeczy znajdującej się w posiadaniu osoby nieuprawnionej funkcjonowała od czasów Cesarstwa Rzymskiego. Współcześnie mianem windykacji określany procedurę dochodzenia własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Windykacja jest działaniem w pełni legalnym i dopuszcza podejmowanie wszelkich kroków, które mają…

Czytaj dalej Windykacja należności w praktyce.

Jak wygląda odzyskiwanie długów od osób fizycznych?

Odzyskiwanie długów od osób fizycznych budzi sporo kontrowersji, w szczególności ze względu na skuteczność podejmowanych działań oraz prawdopodobieństwo odzyskania pełnej należności. Zdaniem niektórych skuteczne odzyskiwanie długów od osób fizycznych to mit, zwłaszcza jeśli firmy i klienta nie wiąże żadna umowa, na podstawie której można podjąć określone kroki prawne zmierzające do…

Czytaj dalej Jak wygląda odzyskiwanie długów od osób fizycznych?

Czy istnieje „niekonwencjonalne” odzyskiwanie długów?

  • Post comments:0 Komentarzy

Pojęcie „niekonwencjonalnego” odzyskiwania długów odnosi się przede wszystkim do sytuacji, w której dłużnik nie tylko uchyla się do spłaty wierzytelności, ale również ukrywa swój majątek sprawiając, że nawet egzekucja komornicza okazuje się niewykonalna, w konsekwencji czego dochodzi do umorzenia postępowania egzekucyjnego ze względu na bezskuteczność, a my dodatkowo musimy ponieść…

Czytaj dalej Czy istnieje „niekonwencjonalne” odzyskiwanie długów?

Jak wygląda procedura windykacji?

Windykacja to proces długotrwały i żmudny. Nagrodą za jego skrupulatne przeprowadzenie może być zwrot długu, ale nie musi… Jak wygląda procedura windykacji? O czym należy pamiętać, żeby skutecznie egzekwować nasze należności? Procedura windykacji dzieli się na część polubowną oraz windykację sądową. Standardowo przed wniesieniem wniosku do sądu przechodzi się przez…

Czytaj dalej Jak wygląda procedura windykacji?

Jak sprzedać dług firmie windykacyjnej?

Z roku na rok wzrasta zadłużenie osób prywatnych i przedsiębiorców, tak w Polsce, jak i na całym świecie. Sprzedaż długów firmie windykacyjnej to jeden z szybkich i skutecznych sposobów na pozbycie się wierzytelności i odzyskanie płynności finansowej. Alternatywą dla bezpośredniej sprzedaży długów jest ogłoszenie długu na tzw. giełdzie długów. Giełda…

Czytaj dalej Jak sprzedać dług firmie windykacyjnej?

Jakie korzyści wynikają ze współpracy z firmą windykacyjną?

Problem nieuregulowanych faktur staje się udziałem coraz większego odsetka przedsiębiorstw w Polsce. W obliczu rosnących wierzytelności przedsiębiorcy zadłużają się w celu odzyskania płynności finansowej lub pozyskania środków niezbędnych na zakup surowców do utrzymania produkcji. Niestety, coraz częściej spotykamy się z przypadkami, w których problem wierzytelności wynika nie tylko z nieterminowego…

Czytaj dalej Jakie korzyści wynikają ze współpracy z firmą windykacyjną?

Co może firma windykacyjna?

Zastanawiając się nad rozpoczęciem współpracy z firmą windykacyjną należy pamiętać o tym, że firma windykacyjna nie jest komornikiem, a co za tym idzie dysponuje innym wachlarzem narzędzi, które może użyć do egzekwowania należności. Co to oznacza w praktyce? W naszej świadomości wciąż funkcjonuje obraz windykatora, który składa dłużnikowi niezapowiedziane wizyty…

Czytaj dalej Co może firma windykacyjna?

Jak wybrać odpowiednią firmę windykacyjną?

  • Post comments:0 Komentarzy

Prowadząc działalność gospodarczą musimy liczyć się z tym, że w bliższej lub dalszej perspektywie czasu możemy doświadczyć problemów z nierzetelnym kontrahentem. Najczęściej są to problemy związane z nieterminowym regulowaniem należności, a w skrajnych przypadkach z chęcią uniknięcia spłaty zobowiązań. W przypadku wystąpienia trudności z egzekwowaniem należności od dłużnika po pomoc…

Czytaj dalej Jak wybrać odpowiednią firmę windykacyjną?